Producten omwisselen of aanpassen

DVB Design streeft naar het leveren van kwaliteit. Daarom controleren wij alle artikelen, voor zo ver mogelijk, op eventuele schade en/of fabricagefouten. Daarnaast raden wij aan om de ontvangen producten direct na ontvangst te controleren. Mocht het onverhoopt toch zo zijn dat er klachten over het product zijn, dan zal DVB Design het betreffende artikel terugnemen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Indien de bestelling op correcte wijze is geretourneerd vindt terugbetaling plaats binnen 14 dagen na retourontvangst van het product;

Hebben wij binnen 14 dagen geen reactie met betrekking tot retourneren van uw bestelling ontvangen? Dan gaat DVB Design ervanuit dat zij volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan en vervalt het recht om te retourneren.